Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Nuotolinio mokymo(si ) ir bendradarbiavimo aplinka’’

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

15

Programos savarankiško ugdymo trumė

45

Programos įregistravimo data

2020-10-20

Programos išregistravimo data

2024-01-09

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

VšĮ Trakų švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Nėra

Programos aprašymas

Skaitmeninis raštingumas – tai vienas iš aštuonių pagrindinių gebėjimų, kuris apima sugebėjimą patikimai ir kritiškai naudotis visomis skaitmeninėmis technologijomis ieškant informacijos, bendraujant ir sprendžiant pagrindines problemas visose gyvenimo srityse. Daugeliui iš mūsų tai gali atrodyti paprasta, tačiau statistikos duomenys atskleidžia, kad 40 proc. ES gyventojų skaitmeninio raštingumo lygis nepakankamas, o 22 proc. gyventojų nesinaudoja internetu.
Šįmet, mokymo procesą vykdant nuotoliniu būdu, dar labiau pajutome poreikį tobulinti skaitmeninio raštingumo kompetencijas. Jei anksčiau pedagogai turėjo būti išklausę IT technologinę dalį (40 ak. val.) ir edukologinę dalį (40 ak. val.), tai nuo 2019 metų sausio 2 dienos, vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministerijos ministro įsakymu Nr.V-598 (2018-06-25) patvirtintas ,,Reikalavimų mokytojų ir pagalbos specialistų skaitmeninio raštingumo programos aprašas‘‘, kuriuo nustatoma ne trumpesnė kaip 80 valandų (ne mažiau kaip 3 studijų kreditų) mokymų apimties programa (30 proc. kontaktinių valandų ir 70 proc. savarankiško mokymosi valandų). Įgytos bendrosios skaitmeninio raštingumo kompetencijos yra įvadas į skaitmeninį raštingumą, o ribų tobulėjimui nėra. Švietimo ugdymo įstaigos, dirbant nuotoliniu būdu renkasi skirtingas platformas, tad būtina kiekvienoje jų žinoti ir gebėti naudotis kuo daugiau įrankių. Programos dalyviai žinos, kaip darbe naudotis informacinėmis technologijomis, valdyti jas mokymo/si procese, Office 365 paketą pritaikant ugdymo procese (Sway, One Note, Yammer,Teams), bendrauti ir bendradarbiauti.
Mokymai suteiks galimybę kurti savitą mokyklą, einant pokyčių keliu nuotolinio mokymo, bendradarbiavimo ir technologijų diegimo bei integravimo į ugdymo procesą srityje. Mokymų metu bus tobulinamos mokytojų profesinės ir dalykinės kompetencijos, taikomi inovatyvaus mokymo(si) scenarijai.