Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninių mokytojo kompetencijų tobulinimas dirbant Microsoft Office 365 aplinkoje

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

20

Programos savarankiško ugdymo trumė

20

Programos įregistravimo data

2020-09-16

Programos teikėjas

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

1 m. praktinio darbo, skaitmeninio raštingumo gebėjimai

Programos aprašymas

Microsoft Office 365 – viena populiariausių virtualių mokymosi aplinkų, rekomenduojamų naudotis bendrojo ugdymo mokyklose. „MS Teams – skaitmeninis centras, vienoje vietoje sujungiantis pokalbius, turinį, užduotis ir programas, leidžiantis kurti gyvybingą mokymosi aplinką, kurti bendradarbiavimo klases, jungtis į profesinio ar konkretaus turinio mokymo bendruomenes“ - apibrėžta „Nuotolinio mokymo(si)/ugdymo(si) vadove“ (2020).
Nuotolinio mokymo programa skirta įvairių dalykų mokytojams, kurių mokyklos įsidiegusios Microsoft Office 365. Programa siekiama įgalinti mokytojus naudotis Microsoft įrankiais savo dalyko pamokose, neformaliajame ugdyme, bendradarbiaujant, taip pat metodinėje veikloje. Programos dalyviai išmoks valdyti Outlook el. paštą, planuoti ir organizuoti renginius naudojant įrankį Teams, kurti el. užduotis Teams aplinkoje, sukurti ir valdyti klasės ar metodinės grupės el. portfelius, tvarkyti bendrinamus dokumentus, kurti apklausas ir el. testus, apibendrinti duomenis, panaudoti automatinį užduočių vertinimą.
Programos dalyviai plėtos mokytojo skaitmeninę kompetenciją (pagal 2020-2022 m. kvalifikacijos tobulinimo 1 prioriteto 1.1 kryptį), baigę programą gebės tikslingai naudotis Microsoft O365 įrankiais ir šiuolaikinės edukologijos metodais savo dalyko pamokose.
Programos trukmė: 40 val. (20 val. teorinis darbas, 20 val. praktinis darbas)
Darbo formos: seminaras nuotoliniu būdu, asinchroninis mokymas(is), konsultacija, praktinis darbas, savarankiškas darbas, pristatymas.
Tipas: prilyginta akredituotai programa