Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo turinį

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2020-09-14

Programos teikėjas

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir bendrojo ugdymo mokytojams.

Programos aprašymas

Švietimo organizacijoms vienas iš iššūkių yra išugdyti piliečius, turinčius inovacinį ir kūrybiškumo potencialą. Kaip rodo tyrimai (pvz., „Inovacijų taikymo galimybės ir barjerai)“, išorinis veiksnys, darantis įtaką edukacinių inovacijų taikymui – besikeičianti, informacinė visuomenė; vidinis veiksnys - organizacijos visuomenė, nuo jos priklauso edukacinių inovacijų taikymo sėkmingumas organizacijoje. Taikyti edukacines inovacijas inicijuoja konkurencingumas tarp kitų švietimo organizacijų ir noras būti išskirtiniu. Svarbiausi barjerai, kurie išryškėja edukacinių inovacijų taikymo metu - bendruomenės nepalaikymas: daugelis idėjų, kurios tikrai turi gero sprendimo užuomazgų, yra atmetamos, nes pirmiau pastebimi trūkumai, išryškėja švietimo bendruomenės nepakankama kompetencija taikyti įvairius skaitmeninius resursus.