Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuotoliniai mokymai. Virtualios mokymo(si) aplinkos valdant/organizuojant mokinių nuotolinį mokymąsi

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos savarankiško ugdymo trumė

40

Programos įregistravimo data

2020-09-08

Programos teikėjas

VšĮ "Švietimo tinklas"
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pradinis žinojimas apie IKT Pradinis gebėjimas atlikti IKT užduotis

Programos aprašymas

Informacinės ir komunikacinės technologijos – efektyvi ir šiuolaikiška mokymo priemonė, kurios naudojimas yra ypač aktualus, siekiant kokybiškos, veiksmingos ir modernios mokymo ir mokymosi proceso kaitos, o ypač dabar kaip vyksta nuotolinis mokymo procesas.

Interaktyvus įrankis gali būti taikomas ne tik dirbant klasėje, bet ir valdyti/organizuoti mokinių nuotolinį mokymąsi: sukurti grupes pagal klasės, modulius, pateikiant užduotį ar namų darbą, net organizuoti virtualų savarankišką darbą, ir svarbiausia, mokiniai iš karto mato savo darbo įvertinimą.

Programos paskirtis - pasidalinti patirtimi, kaip galima šiuolaikiškoje pamokoje naudoti informacinės komunikacinės technologijas, jas integruoti į ugdymo turinį; apžvelgti įrankių taikymą, kurių naudojimas padėtų stiprinti mokinių motyvaciją mokytis bei mokinių asmeninę pažangą, pamokų mokomąją medžiagą pateikti patraukliai, sudaryti galimybę naudotis IKT kaip mokymosi šaltiniu.
Programos metu mokytojai mokysis dirbti su 2 aplinkomis, kurias bandys pritaikyti realiems pamokos temoms. Mokytojai pasidalins savo kūrybine patirtimi; reflektuos, sukurs įdomias užduotis. Šios programos puikiai tinka naudojant interaktyvias lentas, kompiuterių klasę, asmeninius kompiuterius, planšetes ir mobiliuosius įrenginius.
Programos dalyviai tobulins turimas ir įgis naujas kompetencijas; išmoks dirbti su įrankiais, lavinant praktinius įgūdžius bei jų taikymo metodika bei formuojant profesinius įgūdžius ir gebėjimus, mokantis virtualioje mokymosi aplinkoje; sutelks dėmesį į kūrybingumo, novatoriškumo ugdymą per praktinį mokymą.