Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Lytiškumo ugdymas ir jaunimo rengimas šeimai

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

50

Programos savarankiško ugdymo trumė

57

Programos įregistravimo data

2015-10-07

Programos teikėjas

Vytauto Didžiojo universitetas
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Gimnazijos g. 7, Kaunas

Renginio pradžia: 2020-05-04 00:00
Renginio tipas: Kursas
Vykdančioji institucija: Vytauto Didžiojo universitetas
Renginio koordinatoriaus telefonas: +370 37 327875
Renginio koordinatoriaus el. paštas: vaida.luksiene@vdu.lt

Programos reikalavimai

Nėra duomenų

Programos aprašymas

Asmens lytiškumo samprata šiandien tapo skirtingų pasaulėžiūrų susikirtimo lauku, kuriame neretai paminami žmogaus orumo ir pagarbos principai. Todėl VDU Edukologijos tyrimų institutas kartu su Santuokos ir šeimos studijų centru parengė 107 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai“ (LURŠ), skirtą pedagogams ir mokyklų visuomenės sveikatos specialistams, siekiantiems įgyvendinti bendrojo ugdymo programą „Sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai” (SLURŠ) programą.
Programą sudaro 4 auditoriniai seminarai ir dalyvių savarankiškas darbas: užduočių atlikimas, lektorių konsultacijos bei atsiskaitymai nuotolinėje aplinkoje.
Auditoriniuose seminaruose asmens lytiškumo, sveikatos, šeimos ir santuokos sampratos bei ugdymo principai aptariami antropologiniu, psichologiniu, medicininiu ir edukologiniu požiūriu.
Seminarų lektoriai –"Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai" (ŠLURŠ) programos (patvirtintos ŠMM 2016 10 25) rengėjai ir konsultantai: prof. dr. Andrius Narbekovas, gyd. psichiatras Gintautas Vaitoška, gyd. genetikas prof. dr. Danielius Serapinas, prof. dr. Birutė Obelenienė. Dalyviams nuotolinėje aplinkoje bus prieinami vadovėliai, metodinė ir vaizdo medžiaga, kurią jie galės kūrybingai panaudoti savo dalyko pamokose.
Dalyviams, įvykdžiusiems programą, išduodami VDU Švietimo akademijos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (107 val.)
Užsiėmimų pobūdis:
• Paskaitos ir seminarai – 50 val.
• Savarankiškas darbas nuotolinėje aplinkoje – 57 val.