Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

VšĮ Mokymo centras "Neozebra"

Identifikatorius

88888880813635

Pavadinimas anglų kalba

Neozebra

Kodas

304536596

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2017-05-23, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

istatai_Neozebra.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Adresas

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gurių Sodų 14-oji g. 27

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Neformaliojo vaikų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras, Kitas švietimo teikėjas, Kitas švietimo teikėjas ikimokykliniam ir/ar priešmokykliniam ugdymui
, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Kitas švietimo teikėjas ikimokykliniam ir/ar priešmokykliniam ugdymui
, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 661 05638, www.neozebra.com, info@neozebra.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Iuliia Ivanova, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos