Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas"

Identifikatorius

88888880778243

Pavadinimas anglų kalba

Klaipeda badminton club "Skrajukas"

Kodas

141964722

Teisinė forma

Asociacija

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2000-12-28, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Skrajuko įstatai.PDF

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Adresas

Klaipėda, Baltijos pr. 39-30, LT-94128

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Neformaliojo vaikų švietimo grupės sportinio ugdymo mokykla

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Neformaliojo vaikų švietimo grupės sportinio ugdymo mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 613 82034, www.badminton.lt, skrajukas@badminton.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Nėra duomenų

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos