Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

VšĮ Pajūrio Valdorfo bendruomenė

Identifikatorius

88888880765

Pavadinimas anglų kalba

Seaside Waldorf Comunity

Kodas

303229719

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Pajūrio Valdorfo Istatai 2017.pdf

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Pagrindinė mokykla, Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Šaulių g. 33-2, Klaipėda

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo savitos pedagoginės sistemos mokykla, Pradinės mokyklos tipo savitos pedagoginės sistemos mokykla

Kitos paskirtys

Pradinės mokyklos tipo savitos pedagoginės sistemos mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 699 30711, http://www.pajuriovaldorfas.lt, pajuriovaldorfas@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Aistė Juškė, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Parama, Tarptautinių ir užsienio fondų, organizacijų lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos