Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Klaipėdos rajono švietimo centras

Identifikatorius

88888880056

Pavadinimas anglų kalba

Klaipeda District Education Centre

Kodas

300520961

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2006-01-06, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

2024_Klaipedos_rajono_svietimo_centro_nuostatai_2024-01-25_T11-34.docx

Grupė

Švietimo pagalbos įstaiga

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Švietimo pagalbos tarnyba

Adresas

Gargždai, Kvietinių g. 30, LT-96112

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 615 33236, http://www.krsc.lt/, virginija.kazakauskiene@krsc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, -
Klaipėdos rajono savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas, Valstybės pinigų fondai

Pagrindinio tipo aprašymas

Švietimo pagalbos įstaiga, kuri įvertina asmens mokymosi sunkumus, brandumą mokyklai, teikia psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą vaikui, teikia informacinę pagalbą tėvams, teikia metodinę kvalifikacinę pagalbą pedagogams

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Klaipėdos rajono švietimo centras

Gargždai, Kvietinių g. 30, LT-96112+370 615 33236
virginija.kazakauskiene@krsc.lt
http://www.krsc.lt/

Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius

Vasario 16-osios g. 21, 96124, Gargždai+370 659 61236
violeta.karbauskaite@krcb.lt