Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kazlų Rūdos "Elmos" mokyklos-darželio Ąžuolų Būdos universalus daugiafunkcis centras

Identifikatorius

88888880005002

Pavadinimas anglų kalba

Kazlu Ruda kindergarten Azuolu Buda universal multifunction Center

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

TS_IV(35)-2059 pertv.Elmos.docx

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Pradinė mokykla

Adresas

Marijampolės g. 22, Ąžuolų Būdos k., Kazlų Rūdos sen., LT-69452 Kazlų Rūdos sav.

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Pradinės mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcis centras

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 343 36223, azuolubuda.p.m@takas.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Nėra duomenų

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pradinio ugdymo programą ar pradinio ir priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos