Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Neringos gimnazija

Identifikatorius

88700860004

Pavadinimas anglų kalba

Neringa gymnasium

Kodas

190893381

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2014-08-29, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Nr. T1-146 Gimnazijos nuostatai 2016-08.docx

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Gimnazija

Adresas

Neringos sav. Neringos m. G. D. Kuverto g. 12

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 469 52291, +370 469 52291, http://neringosgimnazija.lt/, rastine@neringosgimnazija.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Neringos savivaldybė, Savininkas (ŠMIR)
Neringos savivaldybė, -
Neringos savivaldybės taryba, -

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo antrąją dalį programas. Atskiru atveju gali vykdyti akredituotą vidurinio ir pagrindinio ugdymo programas ar akredituotą vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Neringos gimnazija

Neringos sav. Neringos m. G. D. Kuverto g. 12+370 469 52291
rastine@neringosgimnazija.lt
http://neringosgimnazija.lt/

Neringos gimnazijos Juodkrantės pradinio ir ikimokyklinio ugdymo skyrius

L. Rėzos g. 8, LT-93101, Neringa+370 469 53210
audrone.grigalioniene@neringosgimnazija.lt