Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Klaipėdos "Pajūrio" pagrindinė mokykla

Pavadinimas anglų kalba

Pajurio Basic School

Kodas

190451139

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Klaipėdos_Pajūrio_pagrindinė_m.doc

Grupė

Bendrojo ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Pagrindinė mokykla, Pradinė mokykla

Adresas

Laukininkų g. 28, Klaipėda

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla

Kitos paskirtys

Pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 46 324124, http://www.pajuriomokykla.lt, pajuriomokyklaklp@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Parama, Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti pagrindinio ugdymo programą ar pagrindinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos