Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Anykščių meno mokykla

Identifikatorius

88687880009

Pavadinimas anglų kalba

Anykščiai Art School

Kodas

190049642

Teisinė forma

Biudžetinė įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2020-08-31, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

1-TS-345 Dėl Anykščių muzikos mokyklos nuostatų patvirtinimo.pdf

Grupė

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Priklausomybė

Savivaldybės

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla

Adresas

Anykščiai, J. Biliūno g. 21

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla

Kitos paskirtys

Nėra duomenų

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 381 50746, http://www.anyksciumm.lt/, anyksciumm@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Anykščių rajono savivaldybės taryba, -
Anykščių rajono savivaldybė, -

Finansavimo šaltiniai

Savivaldybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Neformaliojo vaikų švietimo mokykla, kuri:1. tenkina mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius; 2. sistemiškai plečia tam tikros srities žinias, stiprina gebėjimus ir įgūdžius ir suteikia asmeniui papildomas dalykines kompetencijas

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Anykščių meno mokykla

Anykščiai, J. Biliūno g. 21+370 381 50746
anyksciumm@gmail.com
http://www.anyksciumm.lt/

Anykščių meno mokyklos dailės skyrius

K. Ladigos g. 3, 29111, Anykščiai+370 381 52953
anyksciumm@gmail.com