Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga, šiluminiais siurbliais, mokymo programa

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Valstybinis kodas

260071107

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520711

Švietimo posritis

Chemijos inžinerija

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali saugiai dirbti su ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis ir F-dujas turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga, šiluminiais siurbliais.

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

1 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

1 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji techniniai darbuotojai mokomi šių dalykų - teisinio reglamentavimo, medžiagų pažinimo, šaldymo technologijų pagrindų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse, įmonėse remontuojančiose, aptarnaujančiose šaldymo įrangą su Ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis ir F-dujomis. Praktinio mokymo trukmė - 30 valandų. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami įrangos gedimų prevencijos, gedimų šalinimo, utilizacijos ir kt. gebėjimai.
Darbuotojų, dirbančių su OAM turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga, šiluminiais siurbliais ir stacionaria F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šiluminiais siurbliais mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.