Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sandėliavimo darbų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540417

Programos valstybinis kodas

P43041701

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Darbo organizavimas

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-05-25
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno technologijų mokymo centras

Institucijos pavadinimas anglų kalba

Kaunas Education Center of Technologies

Institucijos juridinio asmens kodas

306139604

Institucijos teisinė forma

Viešoji įstaiga

Institucijos teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2022-08-31, -

Institucijos steigimo dokumentai

Kautech istatai.pdf

Institucijos grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Institucijos priklausomybė

Valstybinė

Institucijos pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Kitas švietimo teikėjas, Pagrindinė mokykla

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, V. Krėvės pr. 114

Institucijos pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, skirta elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems mokininiams

Institucijos telefonas

+370 37 314105

Institucijos el. paštas

centras@kautech.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kautech.lt

Institucijos finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Institucijos pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Institucijos tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Programos aprašymo santrauka

Sandėliavimo darbų organizatoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą sandėliavimo darbų organizatorių, kuris savarankiškai gebėtų organizuoti sandėlio darbą, parinkti sandėliavimo įrangą, vykdyti krovos darbus, sandėliuoti ypatingus krovinius.