Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Betono ir gelžbetoninių gaminių formuotojas/3

Pavadinimas anglų kalba

Concrete and reinforced concrete moulder

Valstybinis kodas

PROFKVAL00070

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, skaito nesudėtingus darbo brėžinius, surenka formas, sudeda įdėtines detales, surenka armatūrą formoje, riša ir fiksuoja, atlieka elektroterminį ir mechaninį įtempimą, užpildo formas ir formavimo agregatus betono mišiniu, formuoja betono, gelžbetonio, teraco gaminius, valdo formavimo procesui taikomas mašinas, mechanizmus, išformuoja gaminius, išvalo formas, ištepa jas ir surenka.