Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Automobilių elektromechanikas

Pavadinimas anglų kalba

Transport vehicles elektrician/ mechanics mastercar electrician/mechanic

Valstybinis kodas

PROFKVAL00044

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-25

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Automobilių elektromechaniko kvalifikacija reikalinga norint dirbti automobilių elektromechaniku. Asmuo, įgijęs automobilių elektromechaniko kvalifikaciją, turi: - gebėti braižyti ir skaityti brėžinius bei schemas, atlikti šaltkalvio darbus, valdyti technologinę automobilių remonto įrangą, atlikti reglamentinius automobilių techninės priežiūros darbus, ardyti ir surinkti automobilių mechanizmus ir sistemas, įvertinti automobilio mechanizmų ir sistemų techninę būklę pagal išorinius požymius ir naudojantis techninėmis matavimo priemonėmis, atlikti automobilio elektros įrenginių diagnostiką ir techninės priežiūros darbus, nustatyti ir šalinti automobilio detalių, mazgų ir automobilio elektros įrenginių gedimus, išardyti ir surinkti automobilio elektros įrenginius, montuoti automobilių dujinės maitinimo įrangos elektrinę dalį; - žinoti bendrą automobilio sandarą, remontuojamų ir surenkamų įrengimų, automobilio mazgų konstrukciją, automobilio elektroninių mazgų, blokų, spausdintų plokščių tikrinimo metodus; kontrolinių automobilio diagnostikos priemonių naudojimą, elektros matavimo prietaisų paskirtį, jų konstrukcijos ir veikimo principus, darbų saugos, elektrosaugos, priešgaisrinės apsaugos taisykles; - mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, mandagiai bendrauti su klientais, domėtis automobiliais, būti pastabiu, kruopščiu, tvarkingu ir sąžiningu. Automobilių elektromechaniko kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal automobilių elektromechaniko mokymo programą. Norintiems siekti automobilių elektromechaniko kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję automobilių elektromechaniko kvalifikaciją asmenys gali dirbti automobilių elektromechanikais pramonės ir verslo įmonėse, autocentruose ir autoservisuose, susivienijimuose bei individualiose įmonėse.