Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Biuro administratorius, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Office administrator

Valstybinis kodas

N182402

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-03

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: įstaigos nuolatinių veiklos dokumentų priežiūra, pagalba organizuojant įstaigos veiklą, sklandžios komunikacijos tarp įstaigos vidaus darbuotojų ir išorės klientų užtikrinimas. Tipinės darbo priemonės: biuro įranga – kompiuteris, telefonas, interneto prieiga, įvairios duomenų apdorojimo programos, teksto redagavimo programos, kanceliarinės priemonės ir kt. Tipinės darbo sąlygos: individualus ir komandinis darbo pobūdis, darbas uždaroje aplinkoje. Papildoma informacija: biuro administratorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės apsaugos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose. Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Rengti įvairius įstaigos dokumentus.
2. Tvarkyti įstaigos administracijos dokumentus ir el. dokumentų valdymo sistemą.
3. Teikti pagalbą įstaigos vadovui bei darbuotojams planuojant įstaigos vadovo darbotvarkę ir organizuojant posėdžius, renginius.
4. Organizuoti įstaigos darbuotojų aprūpinimą technine įranga ar kanceliarinėmis priemonėmis.
5. Priimti įstaigos lankytojus ir atsakyti į jiems kylančius klausimus.
6. Organizuoti svečių aptarnavimą.