Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Šilutės profesinio mokymo centras

Identifikatorius

88603090261

Pavadinimas anglų kalba

Silute Vocational Training Center

Kodas

190965375

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-01-02, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Silute PMC.docx

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija

Adresas

Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., Mokyklos g. 3, LT-99159

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo gimnazija

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 441 53360, +370 441 53360, http://www.szum.lt, rastine@silutespmc.lt

Priėmimo komisijos telefonas, elektroninis paštas

+370 441 53360, sekretore@szum.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas, Valstybės pinigų fondai

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Šilutės profesinio mokymo centras

Šilutės r. sav., Šilutės sen., Pagrynių k., Mokyklos g. 3, LT-99159+370 441 53360
rastine@silutespmc.lt
http://www.szum.lt

Šilutės profesinio mokymo centro Paslaugų ir turizmo skyrius

Lietuvininkų g. 72, Šilutė+370 441 51804
turmokymas@stpm.silute.lm.lt
www.szum.lt