Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Individualios priežiūros darbuotojas, LTKS III

III3

Individualios priežiūros darbuotojas, LTKS IV

IV4

Kambarių tvarkytojas, LTKS II

II2

Slaugytojo padėjėjas, LTKS IV

IV4

Slaugytojo padėjėjas/4

IV4

Socialinio darbuotojo padėjėjas, LTKS III

III3

Socialinio darbuotojo padėjėjas, LTKS IV

IV4

Svečių aptarnavimo darbuotojas, LTKS IV

IV4