Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis
Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

Apeigų ir švenčių organizatorius

IV4

Auklė, LTKS IV

IV4

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas, LTKS IV

IV4

Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojas/2

II2

Floristas, LTKS IV

IV4

Floristas/2

II2

Fotografas, LTKS IV

IV4

Grimuotojas, LTKS IV

IV4

Higieninės kosmetikos kosmetikas

IV4

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas, LTKS IV

IV4

Interjero apipavidalintojas, LTKS IV

IV4

Kirpėjas, LTKS III

III3

Kirpėjas, LTKS IV

IV4

Kosmetikas, LTKS IV

IV4

Masažuotojas, LTKS IV

IV4

Paramedikas, LTKS IV

IV4

Poilsio paslaugų agentas/4

IV4

Renginių ir poilsio paslaugų organizatorius, LTKS IV

IV4

Siuvėjas, LTKS III

III3

Siuvėjas, LTKS IV

IV4