Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Viešbučio kambarinės mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521013

Valstybinis kodas

262101302

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Viešbučių ir maitinimo paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Viešbučio kambarinė/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 19, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

7 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

22 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Viešbučio kambarinė/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

3467
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimos viešbučio kambarinės teoriniuose užsiėmimuose mokomos patalpų valymo ir tvarkymo, kambarinių augalų priežiūros, darbų saugos ir higienos normų reikalavimų, valymo technologijų, užsienio kalbos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta viešbučiuose, kitose apgyvendinimo paslaugų įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 11 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami viešbučių priežiūros, užsienio kalbos ir kt. gebėjimai.
Viešbučio kambarinės mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.