Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Valstybinis kodas

P21101382

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3511013

Švietimo posritis

Viešbučių ir maitinimo paslaugos

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

Nėra duomenų

Būtinas minimalus išsilavinimas

Nereglamentuojamas

Kiti reikalavimai

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims pritaikyta profesinio mokymo programa, teikiama be socialinių įgūdžių ugdymo programos.

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-07-23
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Modulinė duonos ir pyrago gaminių kepėjo mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą duonos ir pyrago gaminių kepėją, gebantį dirbti duonos ir pyrago gaminių kepimo įmonėse. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Programoje numatyta 3 privalomieji moduliai: Maisto produktų ir žaliavų parinkimas ir paruošimas; Duonos gaminių gaminimas; Pyrago gaminių gaminimas. Taip pat – 2 pasirenkamieji moduliai: Nemielinės tešlos gaminių su mišiniais ir maisto priedais gaminimas; Sausainių gaminimas Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu bus vertinamos kompetencijos: parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas, gaminti duonos ir pyrago gaminius. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję duonos ir pyrago gaminių kepėjo kvalifikaciją, galės dirbti duonos ir pyrago gaminių įmonėse.