Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3511013

Valstybinis kodas

P21101304

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Viešbučių ir maitinimo paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Kambarių tvarkytojas, LTKS II

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Būtinas minimalus išsilavinimas

Nereglamentuojamas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas, PSI01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Kambarių tvarkytojas, LTKS II
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-22

Programos moduliai

30918

Programos apimtis kreditais

30
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų tvarkyti kambarius ir bendrojo naudojimo patalpas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 2 privalomieji moduliai: Kambarių tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje, Bendrojo naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje. Taip pat – 2 pasirenkamieji moduliai: Lauko ir vidaus augalų priežiūra; Tekstilės gaminių priežiūra. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: tvarkyti kambarius ir bendrojo naudojimo patalpas. Asmenys, įgiję kambarių tvarkytojo kvalifikaciją, galės dirbti įvairiose apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių padaliniuose.