Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Valytojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2521011

Valstybinis kodas

161101101

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Namų ūkio paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Valytojas/1

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 8, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

4 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

6 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Valytojas/1
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2312
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji valytojai mokosi šių dalykų: patalpų priežiūros technologijos, patalpų apdailos medžiagų mokslo, aptarnavimo kultūros ir bendravimo psichologijos, patalpų valymo įrengimų, inventoriaus, informacinių technologijų ir kt. Viso 9 dalykų.
Praktinis mokymas pradžioje vyksta praktinio mokymo klasėje mokymo įstaigoje, o vėliau - valymo paslaugų įmonėje. Praktinio mokymo trukmė - 4,6 savaičių. Jo metu suformuojami ir įtvirtinami įvairios paskirties patalpų valymo bei tvarkymo gebėjimai.
Programa skirta asmenims, turintiems pradinį išsilavinimą.