Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gyvūnų prižiūrėtojo modulinė profesinio mokymo programa

Švietimo sritis

Žemės ūkis

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Gyvūnų prižiūrėtojas, LTKS IV

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Programos aprašymo santrauka

Modulinė gyvūnų prižiūrėtojo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą, atitinkantį darbo rinkos reikalavimus gyvūnų prižiūrėtoją, gebantį teikti gyvūnų priežiūros paslaugas namuose, gyvūnų globos įstaigose, veterinarijos gydyklose, gyvūnų viešbučiuose ar prekybos įstaigose bei gyvūnų globos ir gerovės, renginių su gyvūnais aptarnavimo paslaugas. Programoje numatyti 8 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Gyvūnų laikymo teisiniai reglamentai; Šunų auginimas; Kačių auginimas; Egzotinių gyvūnų priežiūra; Gyvūnų globos ir gerovės kūrimas; Renginių su katėmis aptarnavimas; Renginių su šunimis aptarnavimas; Šunų dresavimas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Vertinamos šios asmens įgytos kompetencijos: naudotis gyvūnų laikymo teisniais reglamentais, auginti bei prižiūrėti šunis ir kates, teikti gyvūnų globos ir gerovės paslaugas, aptarnauti kompanijoninių gyvūnų renginius, dresuoti šunis. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

20162

Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287

Institucijos svetainės adresas

http://www.kaupa.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.