Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521041

Programos valstybinis kodas

T32104101

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Asmuo, siekiantis įgyti motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo kvalifikaciją, turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus ir turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę. Programai taikomas didesnis brangumo koeficientas

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-09-04
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

Institucijos pavadinimas anglų kalba

Ernestas Galvanauskas Training Centre in Klaipeda city, Public Institution

Institucijos juridinio asmens kodas

140199874

Institucijos teisinė forma

Viešoji įstaiga

Institucijos teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2022-08-17, -

Institucijos steigimo dokumentai

GPMC ĮSTATAI įregistruoti 2022 08 17.pdf

Institucijos grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Institucijos priklausomybė

Valstybinė

Institucijos pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Kitas švietimo teikėjas, Pagrindinė mokykla

Institucijos buveinė (adresas)

Klaipėda, Taikos pr. 67, LT-94112

Institucijos pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Gimnazijos tipo suaugusių gimnazija, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Pagrindinės mokyklos tipo jaunimo mokykla (namai), Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo suaugusių mokykla

Institucijos telefonas

+370 46 340132

Institucijos faksas

+370 46 340132

Institucijos el. paštas

info@klaipedosgpmc.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.gpmc.lt/

Institucijos savininkas ir kiti dalyviai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Institucijos finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą, Valstybės biudžetas

Institucijos pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Institucijos tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV, V
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Programos aprašymo santrauka

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai eksploatuoti ir vairuoti C ir CE kategorijų motorinę transporto priemonę, vežti krovinius komerciniais tikslais.