Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa

Programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540714

Programos valstybinis kodas

P42071401

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-06-04
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno technologijų mokymo centras

Institucijos pavadinimas anglų kalba

Kaunas Education Center of Technologies

Institucijos juridinio asmens kodas

306139604

Institucijos teisinė forma

Viešoji įstaiga

Institucijos teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2022-08-31, -

Institucijos steigimo dokumentai

Kautech istatai.pdf

Institucijos grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Institucijos priklausomybė

Valstybinė

Institucijos pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Kitas švietimo teikėjas, Pagrindinė mokykla

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, V. Krėvės pr. 114, LT-50315

Institucijos pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, elgesio ir emocijų sutrikimus turintiems mokininiams

Institucijos telefonas

+370 37 314105

Institucijos el. paštas

centras@kautech.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kautech.lt

Institucijos finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Institucijos pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Institucijos tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Programos aprašymo santrauka

Automatinių sistemų mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam automatinių sistemų mechatronikui parengti, kuris gebėtų savarankiškai remontuoti automatinių gamybos sistemų pavaras ir mechanizmus ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektrinius komutacinius įrenginius ir variklius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti elektroninius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti pneumatinius ir hidraulinius įrenginius ir vykdyti techninę priežiūrą, montuoti programuojamus automatikos įrenginius, programuoti ir vykdyti techninę priežiūrą.