Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Rankdarbių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520214

Programos valstybinis kodas

T21021403

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailieji amatai

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-05-23
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno taikomosios dailės mokykla

Institucijos pavadinimas anglų kalba

Kaunas School of Applied Arts

Institucijos juridinio asmens kodas

190973322

Institucijos teisinė forma

Viešoji įstaiga

Institucijos teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2019-01-02, -

Institucijos steigimo dokumentai

Kauno TDM_įstatai.docx

Institucijos grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Institucijos priklausomybė

Valstybinė

Institucijos pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Kitas švietimo teikėjas, Pagrindinė mokykla

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, V. Krėvės pr. 112, LT-50378

Institucijos pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Gimnazijos tipo menų gimnazija (menas, muzika), Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Institucijos telefonas

+370 37 312061

Institucijos faksas

+370 37 312061

Institucijos el. paštas

rastine@ktdm.lt

Institucijos svetainės adresas

https://www.ktdm.lt/

Institucijos savininkas ir kiti dalyviai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Savininkas (ŠMIR)

Institucijos finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžetas

Institucijos pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Institucijos tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV, V
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Programos aprašymo santrauka

Rankdarbių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam rankdarbių gamintojui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, gaminti rankdarbius iš tekstilės, gaminti rankdarbius iš popieriaus, gaminti suvenyrus.