Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biuro administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540415

Programos valstybinis kodas

T43041502

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Biuro administravimas

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-29
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Institucijos pavadinimas anglų kalba

Karalius Mindaugas Vocational Training Centre

Institucijos juridinio asmens kodas

111961453

Institucijos teisinė forma

Viešoji įstaiga

Institucijos teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2022-09-01, -

Institucijos steigimo dokumentai

KMPMC įstatai 2022-09-01.pdf

Institucijos grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Institucijos priklausomybė

Valstybinė

Institucijos pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Kitas švietimo teikėjas, Pagrindinė mokykla

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287

Institucijos pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Institucijos telefonas

+370 37 221723

Institucijos faksas

+370 37 205990

Institucijos el. paštas

rastine@kaupa.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.kaupa.lt

Institucijos savininkas ir kiti dalyviai

UAB ,,ORTOPEDIJOS KLINIKA", Dalininkas (ŠMIR)
Lietuvos Respublikos švietimo,mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Vyriausybė, Dalininkas (ŠMIR)

Institucijos finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, Valstybės pinigų fondai

Institucijos pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Institucijos tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV, V
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Programos aprašymo santrauka

Asmuo, baigęs Biuro administratoriaus modulinę profesinio rengimo programą, rengs įvairius įstaigos dokumentus, tvarkys įstaigos administracijos dokumentus ir elektroninių dokumentų valdymo sistemą, teiks pagalbą įstaigos vadovui bei darbuotojams planuojant įstaigos vadovo darbotvarkę ir organizuojant posėdžius, renginius. Organizuos įstaigos darbuotojų aprūpinimą technine įranga ar kanceliarinėmis priemonėmis, priims įstaigos lankytojus ir atsakys į jiems kylančius klausimus, organizuos svečių aptarnavimą.