Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540613

Programos valstybinis kodas

T43061308

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Testas stojančiojo pasirengimui mokytis nustatyti

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas

Jaunesnysis testuotojas,/4
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-11
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno informacinių technologijų mokykla

Institucijos pavadinimas anglų kalba

KAUNAS INFORMATION TECHNOLOGY SCHOOL

Institucijos juridinio asmens kodas

290972940

Institucijos teisinė forma

Viešoji įstaiga

Institucijos teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2014-07-22, -

Institucijos steigimo dokumentai

KITM ĮSTATAI 2021 04 02.pdf

Institucijos grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Institucijos priklausomybė

Valstybinė

Institucijos pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Pagrindinė mokykla

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Laisvės al. 33, LT-44311

Institucijos pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla

Institucijos telefonas

+370 37 201710

Institucijos faksas

+370 37 226664

Institucijos el. paštas

info@kitm.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kitm.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 201710

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

info@kitm.lt

Institucijos savininkas ir kiti dalyviai

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
UAB "NTSG", Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Respublika, Steigėjas (ŠMIR)

Institucijos finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžetas

Institucijos pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Institucijos tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Programos aprašymo santrauka

Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį kurti nesudėtiną programinę įrangą, testuoti informacines sistemas, projektuoti ir kurti nesudėtingas duomenų bazes, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą. Asmenys, įgiję šią kvalifikaciją, galės dirbti jaunesniuoju Programinės įrangos testuotoju programinės įrangos kūrimu užsiimančiose informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse ar kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose. Programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo informatikos mokslų studijų krypties programas.