Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa

Programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541012

Programos valstybinis kodas

P43101202

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Plaukų ir grožio priežiūra

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas

Kirpėjas/4
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-06-25
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

Institucijos pavadinimas anglų kalba

Karalius Mindaugas Vocational Training Centre

Institucijos juridinio asmens kodas

111961453

Institucijos teisinė forma

Viešoji įstaiga

Institucijos teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2022-09-01, -

Institucijos steigimo dokumentai

KMPMC įstatai 2022-09-01.pdf

Institucijos grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Institucijos priklausomybė

Valstybinė

Institucijos pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Ikimokyklinio ugdymo mokykla, Kitas švietimo teikėjas, Pagrindinė mokykla

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Karaliaus Mindaugo pr. 11, LT-44287

Institucijos pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo gimnazija, Ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla lopšelis-darželis, Kitas švietimo teikėjas suaugusiųjų ugdymui
, Pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Institucijos telefonas

+370 37 221723

Institucijos faksas

+370 37 205990

Institucijos el. paštas

rastine@kaupa.lt

Institucijos svetainės adresas

http://www.kaupa.lt

Institucijos savininkas ir kiti dalyviai

UAB ,,ORTOPEDIJOS KLINIKA", Dalininkas (ŠMIR)
Lietuvos Respublikos švietimo,mokslo ir sporto ministerija, Steigėjo teises įgyvendinantis dalyvis
Lietuvos Vyriausybė, Dalininkas (ŠMIR)

Institucijos finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Savivaldybės biudžetas, Valstybės biudžetas, Valstybės pinigų fondai

Institucijos pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Institucijos tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV, V
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Programos aprašymo santrauka

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą, kirpti ir dažyti plaukus bei modeliuoti šukuosenas. Programoje numatyti 3 privalomieji moduliai: plaukų kirpimas, plaukų dažymas, šukuosenų modeliavimas. Taip pat – 3 pasirenkamieji moduliai: netradiciniai plaukų kirpimai ir dažymai, plaukų priauginimas, plaukų puoselėjimo procedūros. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: atlikti plaukų priežiūros procedūras; atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą; atlikti bazinius kirpimus; šviesinti plaukus; dažyti plaukus ilgalaikiais plaukų dažais; atlikti trumpalaikį plaukų garbanojimą ir tiesinimą, atlikti ilgalaikį plaukų garbanojimą ir tiesinimą; daryti įvairias šukuosenas; dekoruoti šukuosenas. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo menų ar technologijų studijų krypties programas.