Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Fotografas/3

Pavadinimas anglų kalba

Photographer

Valstybinis kodas

PROFKVAL00159

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Fotografo kvalifikacija reikalinga norint dirbti fotografu. Asmuo, įgijęs fotografo kvalifikaciją, turi: gebėti fotografuoti įvairius objektus, portretus: vieno, dviejų ir didesnių grupių studijoje bei kitomis sąlygomis (lauke, išvykose, priėmimuose, konferencijose), sukomponuoti fotografuojamus objektus ( parinkti tinkamą apšvietimą, posūkį, foną, individualiai kiekvienam žmogui ar objektui, dirbti naudojant studijos, natūralų ar kombinuotą apšvietimą sudėtingomis sąlygomis (mažai apšviestose patalpose, galerijose ir pan.) arba tinkamai parinkti kadrą, tinkamai įvertinus fotografavimo sąlygas bei objektų savybes, pasirinkti aparatūrą, optiką, priedus bei medžiagas, , mokėti retušuoti, ryškinti negatyvus, kadruoti, komponuoti, derinti spalvas nuotraukose, , mandagiai ir geranoriškai bendrauti su klientais, išklausyti jų pageidavimus, mokėti patarti;žinoti fotografuojamo objekto apšvietimo taisykles, naudojamų fotoaparatų duomenis, įvairius reprodukavimo būdus, spalvotosios fotografijos pagrindus, negatyvų retušavimo galimybes ir būdus, atliekamų darbų saugos reikalavimus ir metodus, fotolaboratorijoje ir studijoje naudojamų įrengimų bei kitų priemonių eksploatavimo taisykles, fotografavimo ir nuotraukų darymo technologijas, žinoti šiuolaikinės lietuvių fotografijos pagrindus, išmanyti verslo organizavimo principus; darbo ir sveikatos saugos reikalavimusmokėti dirbti meniškai, atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, gerai koordinuoti akių, rankų ir pirštų judesius. Fotografo kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal fotografo mokymo programą. Norintiems siekti fotografo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję fotografo kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose fotografijos įmonėse, laboratorijose, pradėti savo verslą.