Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Elektros įrenginių elektromechanikas

Pavadinimas anglų kalba

Electrical equipment repairer

Valstybinis kodas

PROFKVAL00145

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-07-19

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: saugiai dirba, skaito elektros schemas, matuoja elektrinius ir neelektrinius dydžius, montuoja ir eksploatuoja apšvietimo įrenginius, montuoja ir eksploatuoja jėgos įrenginius, montuoja ir eksploatuoja elektros pavaras, montuoja ir eksploatuoja aukštosios įtampos skirstomuosius įrenginius, montuoja ir eksploatuoja transformatorių pastočių įrenginius, montuoja ir eksploatuoja elektros tiekimo oro linijas, montuoja kabelines linijas, eksploatuoti relinės apsaugos ir automatikos įrenginius, eksploatuoja elektronikos įrenginius, atlieka pagrindines šaltkalvio operacijas, įvertina verslo aplinką, naudojasi informacinėmis technologijomis.