Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojas

Pavadinimas anglų kalba

Decorative greenery planting business worker

Valstybinis kodas

PROFKVAL00110

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-12-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotoju. Asmuo, įgijęs dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo kvalifikaciją, turi: gebėti skaityti ir nužymėti vietovėje želdynų projektus, paruošti žemę želdynams, dauginti dekoratyvinius augalus, įrengti vejas, gėlynus, takus ir kitus mažosios architektūros objektus, konsultuoti individualius savininkus aplinkos tvarkymo ir apželdinimo klausimais, dirbti želdynų priežiūrai skirtais įrankiais ir mechanizmais, naudotis informacinėmis technologijomis;žinoti verslo aplinkos įvertinimo principus, augalų apsaugos priemonių naudojimą, parkų, gėlynų, sodybų aplinkos tvarkymo metodus;mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis. Dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo mokymo programą. Norintiems siekti dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotoju žolinius ir sumedėjusius dekoratyvinius augalus auginančiose ir jais prekiaujančiose įmonėse ir ūkiuose, taip pat dekoratyvinių augalų komponavimo (floristikos) srityje.