Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dailidė, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Carpenter

Valstybinis kodas

F143304

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-11-17

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: nesudėtingų medinių gaminių gamyba ir medinių statinių statyba, medinių elementų remontas.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, medienos apdirbimo įrankiai, įranga ir staklės, pjovimo, obliavimo, gręžimo, šlifavimo, kalimo, tvirtinimo įrankiai, paaukštinimo įranga ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu lauke ir patalpose. Dirbama su staklėmis, kėlimo, krovimo mechanizmais, aukštyje.
Papildoma informacija: dailidė savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Dailidė dirba grupėje arba individualiai. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, sąžiningumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas planuoti darbą, nustatyti defektus, dirbti komandoje. Dailidė užduotis vykdo savarankiškai. Jo veiklos priežiūra apsiriboja užduoties atlikimo kokybės kontrole. Dailidė geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis, technologinėmis žiniomis ir žodine informacija. Dailidei veiklos uždavinius nustato aukštesnės kvalifikacijos asmuo. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Sandėliuoti dailidės medžiagas, gaminius, įrangą ir konstrukcijas.
2. Paruošti ir sutvarkyti dailidės darbo vietą.
3. Prikabinti, atkabinti krovinius.
4. Skaityti statinio darbo projektą.
5. Apdirbti medieną rankiniais įrankiais ir staklėmis.
6. Gaminti nesudėtingus medienos gaminius.
7. Montuoti medines laikančiąsias stogo konstrukcijas.
8. Montuoti karkasinių ir skydinių pastatų konstrukcijas.
9. Montuoti ręstinių pastatų sienas.
10. Montuoti langus ir duris.
11. Remontuoti medinius gaminius, konstrukcijas ir jų elementus.
12. Apdailinti konstrukcijas mediniais elementais.
13. Kloti parketo ir lentų grindis.