Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Auklė/3

Pavadinimas anglų kalba

Nurse

Valstybinis kodas

PROFKVAL00034

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-21

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Auklės kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukle. Asmuo, įgijęs auklės kvalifikaciją, turi: gebėti prižiūrėti vaikus, taikant vaikų ugdymo principus ir metodus, spręsti bendravimo su vaikais problemas, organizuoti su vaikais sportinius ir kitus judriuosius žaidimus, rengti piešimo, lipdymo, mezgimo ir kitokius kūrybinius žaidimus, rūpintis vaiko išore, etišku elgesiu, slaugyti sergantį vaiką, teikti pirmąją medicininę pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui, dirbti kompiuteriu, buitine technika, bendrauti bent viena užsienio kalbažinoti pedagogikos mokslo pagrindus, vaikų ugdymo principus ir metodus, vaiko psichologijos pagrindus, asmenybės psichines savybes ir vaiko protinio vystymosi ypatumus, pedagoginės etikos, bendravimo kultūros, žmogaus saviauklos pagrindus, elgesio ir buities estetikos pagrindus, dažniausiai pasitaikančias vaikų ligas ir asmens higienos reikalavimus, lietuvių etninės kultūros bruožus, meninio vaikų ugdymo pagrindus, kūno kultūros reikšmę vaiko vystymuisi, bendrinės kalbos normas, elektros srovės pavojų, saugaus darbo su buitine technika taisyklesmokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, organizuoti savo darbo laiką, kultūringai, korektiškai, efektyviai bendrauti su vaikais, kolegomis ir klientais Auklės kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal auklės mokymo programą. Norintiems siekti auklės kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Įgijęs auklės kvalifikaciją asmuo gali dirbti aukle lopšeliuose, darželiuose, globos ir rūpybos įstaigose, šeimose arba pagal AU-PAIR sistemą.