Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Apskaitininkas kasininkas

Pavadinimas anglų kalba

Accountant/cashier

Valstybinis kodas

PROFKVAL00020

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-07-07

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: tvarko turto apskaitos dokumentus, tvarko nuosavybę ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, tvarko darbo ir darbo užmokesčio apskaitą, rengia archyvavimui apskaitos dokumentus, pildo pirminius apskaitos dokumentus, tvarko gautų prekių apskaitos dokumentus, registruoja ūkines operacijas apskaitoje, apskaito piniginį turtą kasoje, sudaro kasininko apyskaitą, tvarko bankinių operacijų dokumentus.