Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pjautinės medienos gamybos operatorius, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Sawn timber production operator

Valstybinis kodas

C316303

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: apvaliosios medienos rūšiavimas, rąstų pjaustymas į pjautinę medieną (neapipjautas, apipjautas lentas, tašus), jos rūšiavimas, sandėliavimas), medinės taros gamyba.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, rąstų rūšiavimo, nužievinimo, pjaustymo ir pjautinės medienos transportavimo, rūšiavimo, paketavimo įrenginiai.
Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su rankiniu fiziniu darbu, dirbama patalpose ir lauke.
Papildoma informacija: pjautinės medienos gamybos operatorius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti pjautinės medienos apdirbimo įmonėse arba steigti smulkųjį verslą.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Paruošti ir sutvarkyti pjautinės medienos gamybos operatoriaus darbo vietą.
2. Skaityti rąstų pjaustymo pjūklų rinkinių korteles.
3. Matuoti medieną ir apskaičiuoti žaliavų sąnaudas.
4. Rūšiuoti apvaliąją medieną.
5. Lupti apvaliosios medienos žievę.
6. Pjaustyti rąstus mechanizuotu būdu.
7. Gaminti medinę tarą.
8. Rūšiuoti pjautinę medieną.
9. Sandėliuoti pjautinę medieną.
Specializacijos „Pjautinės medienos gamyba pervežamaisiais įrenginiais“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Pjaustyti rąstus pervežamosiomis juostinėmis staklėmis.
2. Smulkinti atpjovas pervežamuoju smulkintuvu.