Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Medienos apdirbimo staklininkas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Timber processing machinist

Valstybinis kodas

C316302

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: darbas su pozicinėmis medienos apdirbimo staklėmis, įrenginiais, kompiuterinio skaitmeninio valdymo (toliau – CNC) medienos apdirbimo centrais.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, medienos apdirbimo įrankiai, įrenginiai ir staklės, CNC medienos apdirbimo centrai.
Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su rankiniu fiziniu darbu, dirbama patalpose.
Papildoma informacija: medienos apdirbimo staklininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti medienos apdirbimo įmonėse arba steigti smulkųjį verslą.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Sandėliuoti medžiagas, ruošinius, surinkimo vienetus ir gaminius.
2. Paruošti ir sutvarkyti medienos apdirbimo staklininko darbo vietą.
3. Skaityti medienos gaminių darbo brėžinius.
4. Nustatyti medienos biologinę ir kokybinę rūšis.
5. Matuoti, žymėti medieną ir apskaičiuoti žaliavų sąnaudas.
6. Dirbti pirminio medienos apdirbimo staklėmis.
7. Dirbti antrinio medienos apdirbimo staklėmis.
8. Dirbti statinių konstrukcinių medienos elementų antrinio apdirbimo staklėmis.
9. Dirbti medienos šlifavimo staklėmis.
10. Dirbti medienos klijavimo įrenginiais.
11. Dirbti medienos smulkinimo įrenginiais.
12. Dirbti medienos smulkinių presavimo įrenginiais.
13. Dirbti 3 ašių universaliais CNC medienos apdirbimo centrais.
14. Dirbti 4 ašių universaliais CNC medienos apdirbimo centrais.