Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Baldžius, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Furniture maker

Valstybinis kodas

C331301

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: baldų ir jų elementų gamyba.
Tipinės darbo priemonės: baldų gamybos įrankiai, staklės, įrenginiai.
Tipinės darbo sąlygos: veikla susijusi su rankiniu fiziniu darbu, dirbama patalpose.
Papildoma informacija: baldžius savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti baldų gamybos įmonėse arba steigti smulkųjį verslą.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Sandėliuoti medžiagas, ruošinius, surinkimo vienetus ir gaminius.
2. Paruošti ir sutvarkyti baldžiaus darbo vietą.
3. Skaityti baldų gamybos darbo brėžinius.
4. Nustatyti masyvinės medienos ir lakštinių medžiagų kokybinę, biologinę rūšį.
5. Matuoti, žymėti ruošinius ir apskaičiuoti žaliavų sąnaudas.
6. Apdirbti medieną rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais.
7. Apdirbti medieną pneumatiniais įrankiais.
8. Pjaustyti lakštines medžiagas baldams gaminti.
9. Atlikti antrines lakštinių medžiagų ruošinių apdirbimo operacijas.
10. Surinkti baldus iš lakštinių medžiagų.
11. Paruošti baldus realizuoti.
12. Pjaustyti masyvinę medieną baldams gaminti.
13. Atlikti antrines masyvinės medienos ruošinių, detalių baldams gaminti paruošimo operacijas.
14. Surinkti baldus iš masyvinės medienos ruošinių.
15. Gaminti pintus baldų elementus.
16. Paruošti baldus realizuoti.
17. Apdailinti kietuosius baldus rankiniu būdu.
18. Apdailinti kietuosius baldus mechanizuotu būdu.
19. Pjaustyti minkštinamąsias, apmušimo ir papildomas minkštųjų baldų gamybos medžiagas.
20. Formuoti ir klijuoti minkštinamąsias ir papildomas minkštųjų baldų gamybos medžiagas.
21. Surinkti ir apmušti minkštuosius baldus.
22. Paruošti baldus realizuoti.