Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Preschool teacher’s assistant

Valstybinis kodas

PROFKVAL01895

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2020-04-28

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų