Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Grimuotojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Make-up artist

Valstybinis kodas

PROFKVAL01894

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2020-04-24

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų