Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Medkirtys, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Logger

Valstybinis kodas

A102301

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-12-03

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: medžių ir krūmų kirtimas grandininiais pjūklais ir krūmapjovėmis, medžių stiebų genėjimas ir sortimentavimas, kirtavietės tvarkymas.
Tipinės darbo priemonės: asmens apsaugos priemonės, motorinis pjūklas, krūmapjovė, medienos matavimo įrankiai, pagalbinės medžių vertimo priemonės ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, būdingas individualus ir komandinis darbas.
Papildoma informacija: medkirtys savo veikloje vadovaujasi miško darbų saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais. Jis darbus atlieka vykdydamas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus, jam prižiūrint darbų kokybę. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti VĮ Valstybinių miškų urėdijoje, nacionaliniuose, regioniniuose parkuose, įmonėse, atliekančiose miškų ūkio darbus, medienos ruošos įmonėse ar vykdyti individualią miškų ūkio veiklą.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Paruošti motorinį pjūklą darbui.
2. Paruošti krūmapjovę darbui.
3. Paruošti kirstinus miškų plotus medžiams kirsti.
4. Kirsti įvairaus storio ir sudėtingumo (pavojingumo) medžius, genėti šakas, pjaustyti stiebus į sortimentus motoriniu pjūklu ir krūmapjove.
5. Tvarkyti kirtavietę.