Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Fasadų šiltintojas, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Thermal insulation fitter

Valstybinis kodas

F142306

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-11-17

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: pastatų fasadų šiltinimas.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, pastoliai, kopėčios, aptvėrimai ir kita paaukštinimo įranga, skiedinio, klijų paruošimo ir tepimo įrankiai, skiedinių maišymo įrankiai, gręžimo, kalimo ir kiti pastatų šiltinimo operacijoms atlikti reikalingi įrankiai, matavimo, tikrinimo prietaisai ir priemonės, inventorius, klijai, smeigės, dažymo voleliai, dažai, skardos kirpimo, lankstymo, tvirtinimo įrankiai ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, dideliame aukštyje, darbo aplinka priklauso nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Papildoma informacija: fasadų šiltintojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Fasadų šiltintojas atlieka darbus pagal savo kompetencijas ir atsako už atliktų darbų kokybę. Jo veiklos priežiūra apsiriboja atlikto darbo kokybės kontrole. Fasadų šiltintojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos asmens pagalba, prisitaikyti prie veiklos būdų, medžiagų ir priemonių įvairovės, atlieka įvairius veiklos veiksmus ir operacijas, pritaikydamas žinomus ir išbandytus sprendimus, naudodamasis brėžiniais, specifikacijomis ir žodine informacija. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Sandėliuoti fasadų šiltinimo medžiagas, gaminius ir įrangą.
2. Paruošti ir sutvarkyti fasadų šiltintojo darbo vietą.
3. Skaityti statinio darbo projektą.
4. Montuoti paaukštinimo įrangą.
5. Paruošti šiltinamų fasadų ir pamatų paviršius.
6. Pritvirtinti termoizoliacinę medžiagą.
7. Tinkuoti dekoratyviniu tinku rankiniu būdu.
8. Dažyti pastatų fasadus.
9. Tvirtinti skardinius fasadų elementus.
10. Tinkuoti dekoratyviniu tinku mechanizuotu būdu.
11. Apdailinti fasadus plytelėmis.