Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Betonuotojo padėjėjas, LTKS II

Pavadinimas anglų kalba

Concreter assistant

Valstybinis kodas

PROFKVAL01860

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-06

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: statinių konstrukcijų betonavimas.
Veiklos uždaviniai: 1) sandėliuoti betonavimo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus; 2) paruošti ir sutvarkyti betonuotojo darbo vietą pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus; 3) paruošti betoną, surinkti armatūros tinklus ir karkasus, išlyginti ir sutankinti grindims betonuoti skirtą pagrindą pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus; 4) padėti aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui betonuoti konstrukcijas pagal nurodymus; 5) prižiūrėti kietėjantį betoną pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus.
Darbo sąlygos: veikla dažniausiai yra susijusi su sunkiu rankiniu fiziniu darbu, dirbama atvirose statybos aikštelėse ir uždarose patalpose, įvairiomis oro sąlygomis, tenka dirbti su kėlimo mechanizmais, taip pat ir aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, betono, skiedinio maišymo įranga, betono paskleidimo, lyginimo, tankinimo įranga, armavimo tinkleliai ir strypai, betono padavimo, sutankinimo, išlyginimo ir užtrynimo mechanizmai, betono padavimo siurblys ir kt.
Papildoma informacija: betonuotojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jis dirba grupėje. Betonuotojo padėjėjui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Betonuotojo padėjėjas vykdo savo veiklą koordinuojamas ir prižiūrimas aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo, pagal nurodymus atlieka nesudėtingas operacijas ir veiksmus, skirtus paprastoms problemoms spręsti, padeda aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.