Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Padavėjas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Waiter

Valstybinis kodas

I156403

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-09-23

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: stalų serviravimas ir maitinimo paslaugas teikiančių įmonių klientų aptarnavimas.
Tipinės darbo priemonės: kasos aparatas, stalo indai ir įrankiai, stalo užtiesalai ir kiti reikmenys, stalo serviravimo įrankiai, virtuvės informavimo sistema, lokali pranešimų sistema, kompiuterinė lankytojų aptarnavimo programa, kasos žurnalas.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais; galimas darbas pamainomis.
Papildoma informacija: padavėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti padavėju įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Paruošti darbo vietą.
2. Paruošti stalo indus, įrankius, taures, stalo užtiesalus.
3. Serviruoti stalus.
4. Patiekti patiekalus ir gėrimus.
5. Vykdyti pardavimų apskaitą.
6. Aptarnauti pobūvių svečius ir konferencijų dalyvius.
7. Aptarnauti viešbučio svečius.
Specializacijos „Maisto ruošimas“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Paruošti maisto gaminimo patalpas darbui.
2. Parinkti maisto produktus ir žaliavas patiekalams ir gėrimams gaminti.
3. Atlikti maisto produktų ir žaliavų pirminį paruošimą.
4. Gaminti patiekalus bei gėrimus.
Specializacijos „Gėrimų parinkimas ir patiekimas“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Derinti gėrimus su patiekalais ir patiekti juos svečiams.
2. Sudaryti gėrimų kortą.