Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Duonos ir pyrago gaminių kepėjas, LTKS II

Pavadinimas anglų kalba

Bread and pies products baker

Valstybinis kodas

I156201

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-09-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: nesudėtingos technologijos duonos ir pyrago gaminių gaminimas.
Tipinės darbo priemonės: įvairūs mechaniniai ir automatiniai virtuvės prietaisai ir įrenginiai, maisto gaminimo įrankiai, technologijos kortelės, valymo priemonės ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais; galimas darbas pamainomis.
Papildoma informacija: duonos ir pyrago gaminių kepėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais, Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techniniu reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl Duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento ir Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“, sveikos mitybos reikalavimais. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės dirbti kepyklėlėse, nedidelėse kavinėse, kurios prekiauja savo įmonėje pagamintais duonos ir pyrago gaminiais.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Paruošti ir sutvarkyti darbo vietą.
2. Parinkti ir paruošti žaliavas duonos ir pyrago gaminiams gaminti.
3. Atlikti žaliavų paruošimo technologines operacijas.
4. Gaminti kvietinės duonos gaminius.
5. Gaminti ruginės, ruginės ir kvietinės duonos gaminius.
6. Gaminti mielinės tešlos gaminius.
7. Gaminti paprastuosius pyrago gaminius.