Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Finance Service Specialist

Valstybinis kodas

K164401

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2020-09-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: klientų aptarnavimas finansų įstaigose. Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, kopijavimo aparatas, skenavimo aparatas, daugiafunkcinis aparatas, pinigų tikrinimo ir skaičiavimo aparatas, duomenų apdorojimo ir biuro programinė įranga, kita biuro įranga. Tipinės darbo sąlygos: dirbama patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas. Papildoma informacija: asmuo, įgijęs šią kvalifikaciją, galės dirbti savivaldybių finansų tarnybose, bankuose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose. Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Teikti finansines paslaugas.
2. Aptarnauti klientus, naudojantis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.
3. Atlikti finansines operacijas grynaisiais pinigais.
4. Atlikti kliento pateiktus mokėjimo nurodymus pavedimu.
5. Tvarkyti klientų banko sąskaitas.
6. Išduoti klientams mokėjimo korteles.
7. Sudaryti elektroninių paslaugų naudojimosi sutartį.
8. Konsultuoti klientus apie internetinės bankininkystės naudojimosi galimybes.
9. Konsultuoti klientus apie kreditavimo produktus.
10. Sudaryti kreditavimo produktų sutartis.
11. Konsultuoti klientus taupymo klausimais.
12. Sudaryti taupymo produktų sutartis.
13. Konsultuoti klientus apie draudimo produktus.
14. Sudaryti draudimo produktų sutartis.
15. Tvarkyti pirminius apskaitos dokumentus.
16. Registruoti apskaitos duomenis ir pildyti apskaitos registrus.