Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Finansinių paslaugų teikėjas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Finance Service Specialist

Valstybinis kodas

PROFKVAL01810

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-17

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Finansinių paslaugų teikėjai parengia darbo vietą darbui, pristato finansines paslaugas, parduoda banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaro draudimo sutartis, tvarko klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlieka kitas panašias bankines ir finansines operacijas. Atlieka klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu. Dirba kompiuterinėmis programomis. Geba tvarkyti finansinių paslaugų dokumentaciją. Taisyklingai kalba bei rašo valstybine ir bent viena užsienio kalba. Išmano bendravimo su klientu etiką, nustato kliento poreikius. Norintiesiems siekti finansinių paslaugų teikėjo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Kvalifikacija įgyjama profesinio mokymo įstaigose.

Finansinių paslaugų teikėjui svarbios šios asmeninės savybės: sąžiningumas, kruopštumas, atsakingumas, pasitikėjimas savimi, energingumas, aktyvumas, atsakomybė.

Sėkmingam finansinių paslaugų teikėjo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai:
• bendravimo užsienio kalba;
• skaitmeninio raštingumo;
• mokymosi ir problemų sprendimo;
• socialinio ir pilietinio sąmoningumo;
• iniciatyvumo ir verslumo;
• tvarios plėtros palaikymo;
• sveikatos tausojimo ir darbo saugos;
• komandinio darbo;
• kritinio mąstymo;
• profesinės etikos.

Programoje įgyjamos tokios kompetencijos:
Privalomos kompetencijos:
• Atlikti finansinės operacijas grynaisiais pinigais;
• Atlikti kliento pateiktus mokėjimo nurodymus pavedimu;
• Naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis teikiant finansines paslaugas;
• Bendrauti ir pildyti dokumentaciją užsienio kalba teikiant finansines paslaugas;
• Dirbti su klientais;
• Tvarkyti banko sąskaitas ir mokėjimų korteles;
• Konsultuoti taupymo klausimais;
• Teikti konsultacijas apie kreditavimo produktus;
• Teikti konsultacijas apie draudimo produktus;
• Teikti elektronines paslaugas.
Pasirenkamos kompetencijos:
• Konsultuoti taupymo klausimais;
• Tvarkyti įmonės apskaitos dokumentus;
• Bendrauti ir pildyti dokumentaciją užsienio kalba teikiant finansines paslaugas.

Programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.
Įgijus Finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.
Įgiję finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti finansinių paslaugų teikėju savivaldybių finansų tarnybose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.